top of page

AYURVEDA - DEN INDISKA LÄKEKONSTEN

Ayurveda är namnet på den Indiska läkekonsten och betyder  "Kunskapen om livet! Yoga och ayurveda är och systervetenskaper och betonar båda vikten av att hitta balans i livet för att må bra.

Ayurveda är ett traditionellt medicinskt system från Indien som har har praktiserats oavbrutet i flera tusen år.
Det är  en av tre medicinska system som är godkända av Indiska staten som offentlig sjukvård. Ayuveda är också godkänd och uppskattad av WHO för sin  goda verkan, lättillgänglighet och för att den är billig i  förhållande till konventionell sjukvård. 

Från vår ayurvediske "husläkare" Kristofers hemsida:

Ayurveda arbetar med tre grundläggande energier i naturen, som i människokroppen kallas vata, pitta och kapha. Att balansera dessa energier är grunden för att bota sjukdomar och också för att ge personliga, förebyggande hälsoråd till varje patient.

Varje person föds med en kroppspersonlighet där en eller två av energierna vata, pitta, kapha överväger. Att känna till din kropps-personlighet hjälper dig att förstå vilka sjukdomar du löper en större risk att drabbas av och hur du kan förbygga dem.

Ayurveda arbetar mycket grundläggande med kost- och livsstilsråd både för att återställa hälsa och för att förebygga sjukdomar. Stor vikt läggs vid kost, motion, yoga och andra hälsotekniker, allt anpassat efter de egna individuella behoven.

Ayurveda talar om hälsa som ett naturligt tillstånd, ett tillstånd som naturen hela tiden försöker uppnå. Hälsa är ett mycket personligt och individuellt tillstånd. Våra behov och våra möjligheter för att uppnå hälsa är olika, något som den ayurvediska medicinen har byggt upp en stor kunskap omkring. En kunskap som är långt ifrån den konventionella medicinen och dess normal-värden som ska stämma in på alla.

Läs mer! 

2019-10-05 16.14_edited.jpg

Exempel på det ayurvediska tänket för balans:

 

Andning

Hur du andas i din yoga gör skillnad, och den som har mycket eldighet (pitta) kan hitta balans genom lugn och svalkande andning, och tvärtom kan den som har för mycket lugn (kapha) hitta balans genom kraftfull andning. 

Mat

Kosten spelar roll - du är vad du äter. 

Men återigen - den som är lätt och flyktig i sinnet (vata) drar sig gärna till att äta lätt och flyktig mat och kanske även oregelbundet. Lite tyngre och stadigare mat och på regelbundna tider, balanserar detta. Lika så den som är tung och sävlig (kapha) kan behöva minska på intag av just sådan tung mat. 

Allt efter individens behov och konstitution (dosha) 

bottom of page