Hur arbetar en massageterapeut?

Massage är ett uråldrigt verktyg som har använts i olika former i alla kulturer och världsdelar för att bota och behandla kroppen vid smärta och stelhet.

Som massageterapeut arbetar jag med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga med muskler, hud och bindväv. Behandlingen sker genom att jag kombinerar massage- och muskeltöjningstekniker och eventuellt även ger träningsinstruktioner.

Vad är triggerpunkter?

Kort förklarat: När en muskel är spänd och sammandragen under en längre tid kan det uppstå förändringar i muskelvävnaden. Muskeln kan få svårare att slappna av och en ökad tonus, eller spänning, kan uppstå. Detta kan då göra att muskeln inte kan utföra sina funktioner optimalt och det uppstår spända muskelsträngar i muskeln, som ofta kallas “taut bands“. Dessa muskelsträngar är lätta att känna och i dessa muskelsträngar kan det uppstå extra ömma punkter, noder. Flera noder intill varandra bildar det som brukar kallas för triggerpunkt, vilket kan orsaka smärta lokalt eller en refererande smärta till ett annat område.

Är det skillnad på en massör och en massageterapeut?

Ordet terapi betyder ”behandling av sjukdom eller skada” och används inom sjukvården för både kroppsliga och psykiska problem. Massageterapi betyder då ”behandling av sjukdom eller skada med hjälp av massage”. Här kommer skillnaden mellan massageterapi och massage tydligt in. En massage-terapeut jobbar med ”behandling av sjukdom eller skada” det gör inte massören med en helgkurs i bagaget.

Behandling av rörelseapparatens skador och sjukdomar kräver att man är väl insatt i alla de olika akuta och förvärvade skador som kan uppstå samt rörelseapparatens sjukdomar naturligtvis. Det betyder att, för att kunna behandla måste man vara kunnig i att undersöka så att man vet vad som ska behandlas och hur massagen ska läggas upp. Man måste också via samtal och undersökning försöka förstå om det är massage som är den rätta behandlingsformen eller om ska man skicka klienten direkt till doktorn eller en legitimerad terapeut, en sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor.