skylt1 vitkant (1)

 Yoga of recovery
Läkning genom yoga & ayurveda

12-13 april 
Fredag  18-21 & lördag 7:30-16:30


Life is Prana-Livskraft!

Yoga of recovery -
 är en metod som kombinerar yoga, ayurveda och delar av 12 stegsprogrammet för bättre självkännedom och för att hitta just dina vägar till ett liv med mer kraft och riktning och där du är i fas med dej själv. 

Helgens tema är "Life is Prana." 
Prana är sanskrit (Indiskans latin) och
betyder livskraft.
Temat för helgen är alltså: 
hur hittar du din livskraft?

 
Det får du veta en hel del om under
denna workshop som är en inbjudan till personlig reflektion med syfte att ge kraft att ta mer ansvar för ditt eget liv.
 

Vi startar på fredag kl 18 med en mjuk yogaklass för att landa in och med en öppningscirkel och grunderna i Yoga of recovery. Avrundar kvällen gör vi med en mugg rogivande guldmjölk ca kl 21.
 

Efter en god natt sömn ses vi kl 7:30 på lördag morgon med skön morgonyoga, äter sen en god och ayurvedisk frukost för att sen börja jobba med Yoga of recovery - en metod som kombinerar yoga, ayurveda och delar av 12 stegsprogrammet för bättre självkännedom och för att hitta just dina vägar till ett liv med mer kraft och riktning och där du är i fas med dej själv. 

Var: Rehab & Yogaverkstan Hultsfred
När: 12-13 april Fre.18-21 & lördag 7:30-16:30
Pris: 1300 kr inkl mat och fika och enkelt kompendie.
Anmäl: Här eller sms:a/ring Jenny 070-5263354
Hitta: På kontaktsidan finns vägbeskriving.

Vad är Yoga of recovery?

Åsa Rexare Simonsen och Erik Simonsen håller i workshopen som utgår från Yoga of Recovery, en metod som integrerar visdom från yoga, ayurveda och 12-stegsmetoden. 

Vi har alla vanor och beteenden som inte är hälsosamma för oss. I längden skapar dessa mönster ohälsa på olika nivåer, och i vissa fall är de så djupt rotade att de kan kallas ett beroende.

Vi har alla perioder i livet där vi hamnar i ohälsa på olika vis, fysiskt, psykiskt eller känslomässigt. Och likaså perioder där vi behöver återskapa hälsosammare beteenden och vanor som hjälper oss att tillfriskna och återhämta vår kraft.

Vi kan tillfriskna från beroendesjukdomar som, medberoende, arbetsberoende och ät-störningar, men också från utbrändhet, sorg, oro eller skilsmässa. Eller kanske lever vi nära någon annan som är sjuk och det påverkar vårt eget varande och mående.

 Mer detaljerat schema för helgen

Fredag: Grunder inom Yoga or Recovery*

 • Kortare, lugn yogaklass inkl meditation för att landa och öppna upp.
 • Öppningscirkel
 • Samtal om vad beroende är och fungerar beroendeloopen varken vi talar om beroende av bekräftelse, alkohol eller duktighet.
 • Vägen till tillfrisknande ur ett yogiskt/ayurvediskt perspektiv 


Lördag: Vanor och övningar för Vitalitet (Prana)*

Med våren återvänder ljuset och värmen och med det också livet och livskraften i naturen omkring oss. Samtidigt kan många av oss känna en tyngd och trötthet under denna period, vilket kan kopplas till att våren enligt ayurveda är Kapha-period med dominans av elementen jord och vatten. Våren är en vacker och bra tid på året att låta vanor slå rot och blomma som hjälper oss att utveckla vår energi och vitalitet. En av grundstenarna i Yoga of Recovery är Life is Prana (livskraft), som handlar om just detta.

I ett beroende eller genom andra dysfunktionella beteenden agerar vi ut på många sätt, och fyller aldrig på med riktig energi. Det mest grundläggande är att andas rätt, dricka vatten
och äta nyttig, näringsrik mat. Här ingår även yoga, som på olika sätt väcker den fysiska kroppen, hjälper till att öppna upp för flödet av energi och släppa taget om känslomässiga blockeringar.

Workshopens dag 2 kommer därför att fokusera på prana och vitalitet.

 •  Morgonyoga inkl meditation
 •   Vad är prana?
 •  Tankar och beteenden som minskar vår prana
 •  Ledd meditation
 •  Lunch
 • Kroppstyper (doshas) enligt ayurveda och hur jag kan stärka min vitalitet genom näringsriktig mat, vardagsrutiner och yoga.
 • Eftermiddagsyoga
 •  Avslutning


Ta gärna med lager av kläder så att du håller dig sval/varm och en
anteckningsbok där du kan notera dina insikter och reflektioner. Du kommer
också att få ett enklare kompendium.

De 6 grundsatserna i Yoga of recovery
 
* Livet är längtan
Handlar om längtan efter det andliga. Rent konkret innebär det att man arbetar med att koppla samman kropp, sinne och ande. Och att varje dag hitta en stund där man försöker få kontakt med något större än en själv (”Vissa går ut i skogen, andra går i kyrkan eller mediterar”). Ett fint sätt att se det är att se den beroende som en andlig sökare, men som missriktar sitt sökande utåt istället för inåt.
 
* Livet är prana
Prana är livskraften. Här försöker man hitta rutiner som ger vitalitet och energi. I ett missbruk agerar man ut på väldigt många sätt, och fyller aldrig på med riktig energi. Det mest grundläggande är att andas rätt, dricka vatten och äta nyttig, energirik mat. Här ingår även hathayoga, som på olika sätt väcker den fysiska kroppen, hjälper till att öppna upp för flödet av energi och släppa taget om känslomässiga blockeringar.
 
* Livet är relationer
Behovet av tillhörighet är ett av våra djupaste, och om man inte har en ”spiritual practice” så projicerar man lätt sitt behov av den här kontakten på en annan människa, och förväntar sig att den ska hjälpa en att känna sig hel. Missbruk leder också ofta till olika typer av isolering. En viktig väg till tillfriskande är att hitta nya, hälsosamma sammanhang och relationer.
 
* Livet är ljuvt
Handlar om att hitta vanor för att göra livet vackrare, mer ”sweet”. I ett missbruk överutnyttjar man de fem sinnena, kanske genom att äta för mycket socker eller konsumera porr. Här handlar det snarare om att unna sig saker i små doser, att få in saker i livet som inte ”skriker så högt”. Det kan vara allt från att ställa fram fina blommor till att pyssla om sig själv, så att man känner sig fräsch och fin.
 
* Livet är kärlek
Målet är ett tillstånd där man, så långt det går, agerar utifrån kärlek, istället för till exempel rädsla. Det kan handla om att man behöver förlåta sig själv eller personer i sin omgivning. Man försöker identifiera vad det är som hindrar en från att vara kärleksfull. Här arbetar man bland annat med bhaktiyogans totala hängivenhet. 
 
* Livet är utveckling
Inom tolvstegsprogrammet pratar man om att ta en dag i taget, i yogan brukar man kalla det att ”komma tillbaka till mattan”. Det handlar om att hitta ett slags riktning, en känsla av var man är på väg – och att upprätthålla vanor och rutiner som hjälper en att ta sig dit.
 
 

Åsa Rexare Simonssen och Erik Simonssen från My Yoganess håller i helgens workshop.
En workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan leva ett liv i tillfrisknande, hur du kan fylla livet med goda vanor som gör att du inte behöver återfalla i destruktiva mönster.

Fin artikel i Yoga för dig- om Åsa och Yoga of recovery/ Yoga för återhämtning.

Du kan förvänta tid för återhämtning av kropp och själ. Vi blandar enkel, djup hatha och yinyoga, ayurvedisk råd och tips, andnings-övningar och meditation med samtal och övningar kring Yoga of Recovery.
Du kommer att lämna helgen med enkla, konkreta, dagliga rutiner och vanor som kan hjälpa dig att skifta livsstil.

google37caea8745800794.html