skylt1 vitkant (1)

 Yoga of recovery

Lördag 3 mars kl 7-16

En dag full av yoga och ayurveda och med redskap för att ta oss ur beteenden och vanor som inte gynnar oss och kunskap
om hur vi kan läka oss själva från stress, utbrändhet, oro och ångest och återskapa
hälsa till kropp och själ.

 

Vi har alla perioder i livet där vi hamnar i ohälsa på olika vis, fysiskt, psykiskt eller känslomässigt, likaså i perioder där vi behöver återskapa hälsosammare beteenden och vanor som hjälper oss att tillfriskna och återhämta vår kraft.

Vi har alla vanor och beteenden som inte är hälsosamma för oss. I längden skapar dessa mönster ohälsa på olika nivåer, och i vissa fall är de så djupt rotade att de kan kallas ett beroende.

Den här dagen får du redskap att återhämta din kraft, se vad du behöver och vad du kan släppa varken det gäller att läka efter en skiljsmässa, från utmattning, sorg, oro, ätstörningar, beroendesjukdom, medberoende, arbetsberoende eller kanske du lever  nära någon annan som är sjuk och det påverkar ditt varande, ditt liv.

Åsa Rexare Simonsen och Erik Simonsen håller i workshopen som utgår från Yoga of Recovery, en metod som integrerar visdom från yoga, ayurveda och 12-stegsmetoden. Workshopen är en inbjudan till personlig reflektion med syfte att ge kraft att ta mer ansvar för ditt eget liv.
 

Du kan förvänta dig en dag för återhämtning av kropp och själ.

Vi blandar enkel, djup hatha och yinyoga, andningsövningar och meditation med samtal och övningar kring Yoga of Recovery.

Du kommer att lämna dagen med enkla, konkreta, dagliga rutiner och vanor som kan hjälpa dig att skifta livsstil.


I workshopen ingår enklare frukost och lunch.
Ta gärna med lager av kläder så att du håller dig sval/varm och en anteckningsbok där du kan notera dina insikter och reflektioner. Du kommer också att få ett enklare kompendium

Var: Rehab & Yogaverkstan Hultsfred
När: Lördag 3 mars kl 7-16
Pris: 1000:- inkl enkel frukost, lunch och kompendium
Anmäl: Här eller sms:a/ring Jenny 070-5263354
Hitta: På kontaktisdan finns vägbeskriving.

De 6 grundsatserna i Yoga of recovery
 
* Livet är längtan
Handlar om längtan efter det andliga. Rent konkret innebär det att man arbetar med att koppla samman kropp, sinne och ande. Och att varje dag hitta en stund där man försöker få kontakt med något större än en själv (”Vissa går ut i skogen, andra går i kyrkan eller mediterar”). Ett fint sätt att se det är att se den beroende som en andlig sökare, men som missriktar sitt sökande utåt istället för inåt.
 
* Livet är prana
Prana är livskraften. Här försöker man hitta rutiner som ger vitalitet och energi. I ett missbruk agerar man ut på väldigt många sätt, och fyller aldrig på med riktig energi. Det mest grundläggande är att andas rätt, dricka vatten och äta nyttig, energirik mat. Här ingår även hathayoga, som på olika sätt väcker den fysiska kroppen, hjälper till att öppna upp för flödet av energi och släppa taget om känslomässiga blockeringar.
 
* Livet är relationer
Behovet av tillhörighet är ett av våra djupaste, och om man inte har en ”spiritual practice” så projicerar man lätt sitt behov av den här kontakten på en annan människa, och förväntar sig att den ska hjälpa en att känna sig hel. Missbruk leder också ofta till olika typer av isolering. En viktig väg till tillfriskande är att hitta nya, hälsosamma sammanhang och relationer.
 
* Livet är ljuvt
Handlar om att hitta vanor för att göra livet vackrare, mer ”sweet”. I ett missbruk överutnyttjar man de fem sinnena, kanske genom att äta för mycket socker eller konsumera porr. Här handlar det snarare om att unna sig saker i små doser, att få in saker i livet som inte ”skriker så högt”. Det kan vara allt från att ställa fram fina blommor till att pyssla om sig själv, så att man känner sig fräsch och fin.
 
* Livet är kärlek
Målet är ett tillstånd där man, så långt det går, agerar utifrån kärlek, istället för till exempel rädsla. Det kan handla om att man behöver förlåta sig själv eller personer i sin omgivning. Man försöker identifiera vad det är som hindrar en från att vara kärleksfull. Här arbetar man bland annat med bhaktiyogans totala hängivenhet. 
 
* Livet är utveckling
Inom tolvstegsprogrammet pratar man om att ta en dag i taget, i yogan brukar man kalla det att ”komma tillbaka till mattan”. Det handlar om att hitta ett slags riktning, en känsla av var man är på väg – och att upprätthålla vanor och rutiner som hjälper en att ta sig dit.
 
 

Fin artikel om Åsa och Yoga of recovery/ Yoga för återhämtning.

Åsa Rexare Simonsen och Erik Simonsen från My Yoganess håller i dagen -HÄRLIGT!
Åsa Rexare Simonsen och Erik Simonsen från My Yoganess håller i dagen -HÄRLIGT!

My Yoganess erbjuder work-shops för dig som vill lära dig mer om hur du kan leva ett liv i till-frisknande - hur du kan fylla livet med goda vanor som gör att du inte behöver åter-falla i destruktiva mönster.

google37caea8745800794.html