skylt1 vitkant (1)

 Yoga of recovery
Läkning genom yoga & ayurveda

nytt datum kommer.....

VAD ÄR DIN INNERSTA LÄNGTAN?
VET DU HUR DU TAR DIG DIT?


En helg full av yoga och ayurveda och med redskap för att ta oss ur beteenden och vanor som inte gynnar oss och kunskap
om hur vi kan läka oss själva från stress, utbrändhet, oro och ångest och återskapa
hälsa till kropp och själ.

 

Vi har alla vanor och beteenden som inte är hälsosamma för oss. I längden skapar dessa mönster ohälsa på olika nivåer, och i vissa fall är de så djupt rotade att de kan kallas ett beroende.

Vi har alla perioder i livet där vi hamnar i ohälsa på olika vis, fysiskt, psykiskt eller känslomässigt. Och likaså perioder där vi behöver återskapa hälsosammare beteenden och vanor som hjälper oss att tillfriskna och återhämta vår kraft.

Vi kan tillfriskna från beroendesjukdom, medberoende, arbetsberoende och ätstörningar, men också från utbrändhet, sorg, oro eller skilsmässa. Eller kanske lever vi nära någon annan som är sjuk och det påverkar vårt eget varande och mående.

Åsa Rexare Simonsen och Erik Simonsen håller i workshopen som utgår från Yoga of Recovery, en metod som integrerar visdom från yoga, ayurveda och 12-stegsmetoden. 
 

Workshopen är en inbjudan till personlig reflektion med syfte att ge kraft att ta mer ansvar för ditt eget liv.

Du kan förvänta dig en helg för återhämtning av kropp och själ. Vi blandar enkel, djup hatha och yinyoga, ayurvedisk råd och tips, andningsövningar och meditation med samtal och övningar kring Yoga of Recovery.
Du kommer att lämna helgen med enkla, konkreta, dagliga rutiner och vanor som kan hjälpa dig att skifta livsstil.

Helgens kurs:
Dag 1:
Grunder inom Yoga or Recovery
Morgon yoga
Frukost
Öppningscirkel
Samtal om vad beroende är och fungerar
Ledd meditation
Vägen till tillfrisknande ur ett yogiskt/ayurvediskt perspektiv
(mix av föreläsning och interaktiva enkla övningar)
Lunch i mitten av sessionen ovan
Eftermiddagsyoga (yin)
Avslutande cirkel
 

Dag 2: Vanor och övningar för Vitalitet (Prana)

Höst och tidig vinter är en period som för många av oss kan vara utmanande. Mörkret och kylan omfamnar oss och naturens cykel går i dvala – livet stannar upp och kan tyckas ’dö’, för att sedan väckas till liv igen när våren kommer. Under denna tid på året är det extra viktigt att befästa och upprätthålla vanor som hjälper oss att hålla energi och vitalitet uppe. En av grundstenarna i Yoga of Recovey är Life is Prana (livskraft), som handlar om just detta.
I ett beroende agerar man ut på väldigt många sätt, och fyller aldrig på med riktig energi. Det mest grundläggande är att andas rätt, dricka vatten och äta nyttig, näringsrik mat. Här ingår även yoga, som på olika sätt väcker den fysiska kroppen, hjälper till att öppna upp för flödet av energi och släppa taget om känslomässiga blockeringar.

Workshopens dag 2 kommer därför att fokusera på prana och vitalitet:

Morgonyoga inkl meditation
Frukost
Vad är prana?
Tankar och beteenden som minskar vår prana
Ledd meditation

Lunch

Kroppstyper (doshas) enligt ayurveda och hur jag kan stärka min vitalitet genom näringsriktig mat, vardagsrutiner och yoga
Eftermiddagsyoga
Avslutning


I workshopen ingår enklare frukost och lunch.
Ta gärna med lager av kläder så att du håller dig sval/varm och en anteckningsbok där du kan notera dina insikter och reflektioner. Du kommer också att få ett enklare kompendium

Var: Rehab & Yogaverkstan Hultsfred
När: datum kommer.......
Pris: -
Anmäl: Här eller sms:a/ring Jenny 070-5263354
Hitta: På kontaktisdan finns vägbeskriving.

De 6 grundsatserna i Yoga of recovery
 
* Livet är längtan
Handlar om längtan efter det andliga. Rent konkret innebär det att man arbetar med att koppla samman kropp, sinne och ande. Och att varje dag hitta en stund där man försöker få kontakt med något större än en själv (”Vissa går ut i skogen, andra går i kyrkan eller mediterar”). Ett fint sätt att se det är att se den beroende som en andlig sökare, men som missriktar sitt sökande utåt istället för inåt.
 
* Livet är prana
Prana är livskraften. Här försöker man hitta rutiner som ger vitalitet och energi. I ett missbruk agerar man ut på väldigt många sätt, och fyller aldrig på med riktig energi. Det mest grundläggande är att andas rätt, dricka vatten och äta nyttig, energirik mat. Här ingår även hathayoga, som på olika sätt väcker den fysiska kroppen, hjälper till att öppna upp för flödet av energi och släppa taget om känslomässiga blockeringar.
 
* Livet är relationer
Behovet av tillhörighet är ett av våra djupaste, och om man inte har en ”spiritual practice” så projicerar man lätt sitt behov av den här kontakten på en annan människa, och förväntar sig att den ska hjälpa en att känna sig hel. Missbruk leder också ofta till olika typer av isolering. En viktig väg till tillfriskande är att hitta nya, hälsosamma sammanhang och relationer.
 
* Livet är ljuvt
Handlar om att hitta vanor för att göra livet vackrare, mer ”sweet”. I ett missbruk överutnyttjar man de fem sinnena, kanske genom att äta för mycket socker eller konsumera porr. Här handlar det snarare om att unna sig saker i små doser, att få in saker i livet som inte ”skriker så högt”. Det kan vara allt från att ställa fram fina blommor till att pyssla om sig själv, så att man känner sig fräsch och fin.
 
* Livet är kärlek
Målet är ett tillstånd där man, så långt det går, agerar utifrån kärlek, istället för till exempel rädsla. Det kan handla om att man behöver förlåta sig själv eller personer i sin omgivning. Man försöker identifiera vad det är som hindrar en från att vara kärleksfull. Här arbetar man bland annat med bhaktiyogans totala hängivenhet. 
 
* Livet är utveckling
Inom tolvstegsprogrammet pratar man om att ta en dag i taget, i yogan brukar man kalla det att ”komma tillbaka till mattan”. Det handlar om att hitta ett slags riktning, en känsla av var man är på väg – och att upprätthålla vanor och rutiner som hjälper en att ta sig dit.
 
 

Åsa Rexare Simonssen och Erik Simonssen från My Yoganess håller i helgens workshop.
En workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan leva ett liv i tillfrisknande, hur du kan fylla livet med goda vanor som gör att du inte behöver återfalla i destruktiva mönster.

Fin artikel i Yoga för dig- om Åsa och Yoga of recovery/ Yoga för återhämtning.

google37caea8745800794.html